HD Saison

Chương trình mua xe trả góp

 

 STT   Tên sản phẩm áp dụng (Tất cả các phiên bản đặc biệt không được áp dụng trong chương trình này   Giá bán lẻ đề xuất
bao gồm thuế GTGT (VNĐ) 
 Khoản trả trước   Khoản vay   Thời hạn vay   Số tiền gốc trả lãi hàng tháng 
     1  Vespa Primavera 125 I-Get ABS - LED       75,400,000      42,900,000      32,500,000  12 tháng       2,708,333
     2  Vespa Primavera 125 I-Get ABS - LED S       77,800,000      45,300,000      32,500,000  12 tháng       2,708,333
     3  Vespa Sprint 125 I-Get ABS LED       77,400,000      47,900,000      29,500,000  12 tháng       2,458,333
     4  Vespa Sprint 125 I-Get ABS LED - S       79,800,000      50,300,000      29,500,000  12 tháng       2,458,333
     5  Vespa Sprint 150 I-Get ABS LED - S       94,300,000      57,100,000      37,200,000  12 tháng       3,100,000
     6  Piaggio LIBERTY 125 I-Get ABS E3       56,500,000      34,000,000      22,500,000  12 tháng       1,875,000
     7  Piaggio LIBERTY S 125 I-Get ABS E3       57,700,000      34,200,000      23,500,000  12 tháng       1,958,333
     8  Piaggio LIBERTY ONE 125 I-Get       48,300,000      28,400,000      19,900,000  12 tháng       1,658,333
     9  Piaggio Medley 125 I-Get ABS - S 2020       79,000,000      49,000,000      30,000,000  12 tháng       2,500,000
   10  Piaggio Medley 150 I-Get ABS - S 2020       95,300,000      65,300,000      30,000,000  12 tháng       2,500,000

 

Đối tác chiến lược

Shinhan
Payoo
0914 806 070