Payoo

Chương trình mua xe trả góp:

 

 STT  Tên sản phẩm áp dụng (Tất cả các phiên bản đặc biệt không được áp dụng trong chương trình này  Giá bán lẻ đề xuất
bao gồm thuế GTGT (VNĐ) 
Khoản trả trước  Khoản vay  Thời hạn vay  Số tiền gốc trả lãi hàng tháng 
     1  Vespa Primavera 125 I-Get ABS - LED       75,400,000      37,850,000      37,550,000  12 tháng       3,129,167
     2  Vespa Primavera 125 I-Get ABS - LED S       77,800,000      39,500,000      38,300,000  12 tháng       3,191,667
     3  Vespa Sprint 125 I-Get ABS LED       77,400,000      39,100,000      38,300,000  12 tháng       3,191,667
     4  Vespa Sprint 125 I-Get ABS LED - S       79,800,000      40,750,000      39,050,000  12 tháng       3,254,167
     5  Vespa Sprint 150 I-Get ABS LED - S       94,300,000      47,800,000      46,500,000  12 tháng       3,875,000
     6  Piaggio LIBERTY 125 I-Get ABS E3       56,500,000      28,250,000      28,250,000  12 tháng       2,354,167
     7  Piaggio LIBERTY S 125 I-Get ABS E3       57,700,000      29,000,000      28,700,000  12 tháng       2,391,667
     8  Piaggio LIBERTY ONE 125 I-Get       48,300,000      24,300,000      24,000,000  12 tháng       2,000,000
     9  Piaggio Medley 125 I-Get ABS - S 2020       79,000,000      40,200,000      38,800,000  12 tháng       3,233,333
   10  Piaggio Medley 150 I-Get ABS - S 2020       95,300,000      48,350,000      46,950,000  12 tháng       3,912,500

Đối tác chiến lược

Shinhan
Payoo
0914 806 070